Pırlanta Kolye
Pırlanta Bileklik
Atiye'nin Işıltısı

Ön Bilgilendirme Formu

 

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Adres :

Ünvan : 

Telefon :

E-mail :

Mersis No :

1.2 -ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

 

MADDE 2 - KONU

İşbu bu Ön Bilgilendirme Formunun konusu ALICININ, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin  5 inci maddesine göre sipariş konusu ürünün temel  nitelikleri, SATICININ unvanı, iletişim bilgileri ve MERSİS numarası, şikayetlerin iletilebileceği iletişim bilgileri , ürünün edeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girilebileceği, cayma ve sair hususlarla  ilgili bilgilendirilmesidir.

 

MADDE 3 -SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT

3.1. Ürünün  özellikleri (cinsi ve türü, miktarı, rengi) ve KDV dahil Satış Bedeline (adet x birim fiyat) ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

ÜRÜN ADI               CİNSİ                  ADET                SATIŞ BEDELİ (KDV Dahil)

……………                 Kitap                      …………         ……..-TL

Sipariş Tutarı: …….-TL

Kargo Ücreti: …….-TL

Ödeme Şekli: Kredi Kartı/EFT/Havale, Kapıda Kredi Kartı Veya Kapıda Nakit Ödeme

 

3.2.Teslimat, ……. Kargo firması aracılığı ile ALICININ  yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti: ………..-TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı ………. Kargo aracılığı ile ALICININ  yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya “www.atiyepirlanta.com” alan adlı internet sitesinde ya da mobil cihazındaki uygulamasında  şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da kampanyayla belirlenen bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

 

Teslimat Yapılacak Kişi/Kişiler: ………….

Teslimat Adresi: ………….

Fatura Adresi: ………….

 

İşbu ön bilgilendirme formuna konu ürünün teslimi, ALICI’ya veya işbu Sözleşmede ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. İşbu ön bilgilendirme formunun konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

ALICI, . İşbu ön bilgilendirme formunun konusu ürün/ürünler, ALICI veya işbu sözleşmede ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere, ALICI veya ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden kaynaklı sebeplerle teslim edilmediği takdirde, ön bilgilendirme formuna konu ürün/ürünlerin ALICI veya ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere SATICI tarafından yeniden gönderimi nedeniyle oluşacak olan kargo ücretinin her halükarda kendisi tarafından ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI tarafından belirtilen fatura adresinin farklı olması halinde ALICI, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

3.3. ALICI SATICI’dan yapacağı alışverişlerde  SATICIYA ait internet sitesinde  ya da mobil cihazındaki uygulamada belirtilen bankalara ait kredi kartları (Visa, MasterCard vb) ,banka havalesi/EFT, kapıda kredi kartı veya kapıda nakit ödeme yöntemlerinden birini kullanabilir. Ödeme yöntemi olarak Banka Havalesi/EFT seçilmiş fakat sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI “www.atiyepirlanta.com” internet sitesinde ya da mobil cihazdaki uygulamada işbu ön bilgilendirme formu konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatlara ilişkin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu ön bilgilendirme formuna konu her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ön sipariş ürününde/ürünlerinde işbu 30 (otuz) günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI, ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ürün/ürünlerin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Satışlarda İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ürün/ürünler yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine teslim edilir.

4.3. İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili ve işbu ön bilgilendirme formuna  konu ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ürünü/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrası fark ederse SATICI’yı durumdan “.…………….. e-mail adresi üzerinden derhal haberdar edecektir. ALICI, işbu ön bilgilendirme formuna  konu ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için geçerli olan ayıp-ihbar süreleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasının  “c” bendi gereği; açık ayıplarda 2 (iki) gün, açık olmayan ayıplarda ise teslimden sonra 8 (sekiz) gündür.

 

4.4.ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SATICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.

4.5. ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürünün ………………………………………………………..kullanılmamış, yıkanmamış, ürüne ve ambalajına zarar verilmemiş, tahrif edilmemiş, üzerinin yazılmamış olması gerektiğini ve de  iade anında ürünü  fatura aslını ve sevk  irsaliyesiyle birlikte iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın ürün değişim taleplerinde de işbu madde hükmü uygulanır.

4.6.ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi kararı ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarda, SATICI bankaya iade bedelini tek seferde ödemektedir.

ALICI, ürünü kredi kartıyla ve taksitle almış ise  banka müşteriye ücret iadesini aynı taksit sayısında aylık olarak yapmaktadır.  Buna göre, müşterinin kredi kartına her ay bir taksit tutarı kadar iade bedeli yansıyacaktır. İade süresi, ALICI’nın, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha sürecek ve bu iadeler mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.

Kredi kartı ile alınmış ürünlerin iadesi durumunda ALICI'ya nakit para ile ücret iadesi yapılmayacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.7. İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8. İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.9.ALICI tarafından , İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin işbu mesafeli satış sözleşmesinde ve ön bilgilendirme formunda belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın “………………” e-mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.10.ALICI,Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca  ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden işbu ön bilgilendirme formuna  konu olan ürün/ürünlerin   mesafeli satış sözleşmesinde ve ön bilgilendirme formunda yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.11.ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.12. ALICI tarafından işbu ön bilgilendirme formuna  konu ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI, işbu ön bilgilendirme formuna  konu ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

4.13. SATICI, dizgi ve sistem hatalarından, internet sitesine ya da mobil uygulamaya  veyahut uygulamanın yüklü olduğu mobil cihaza yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Bu hallerde ALICI, SATICI’dan herhangi hak iddiasında bulunamaz.

4.14.ALICI, www.atiyepirlanta.com web sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını ;  aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SATICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.15. ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.16. www.atiyepirlanta.com” web sitesini oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran SATICI’ya aittir ve SATICI’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

 

4.17. ALICI, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile SATICININ internet sitesini ya da mobil uygulamayı durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

4.18. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz. ALICI işbu sözleşmeyi okumak ve onaylamakla 18 yaşından büyük, ayırt etme gücüne sahip olduğunu ve/veya kısıtlı ergin olmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın işbu hususla ilgili yanlış bilgilendirme yapmasından dolayı SATICI’ya herhangi bir kusur atfı mümkün olmayacaktır.

4.19.ALICI, işbu ön bilgilendirme formuna konu  ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, ön bilgilendirme formunun  giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından  sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

4.20. İşbu ön bilgilendirme formunun  ürün iadesine ilişkin hükümleri ürün değişimleri için de geçerlidir.

4.21.Taraflar iş bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağını  kabul beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

5.1. ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6.2. maddesinde belirtilen istisna hariç olmak üzere sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

İşbu 14 (ondört) günlük süre, ALICININ  malı teslim aldığı günden itibaren başlar.  Ancak, ALICI, sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, ALICININ veya ALICI  tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda, ALICININ veya ALICI  tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c) Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, ALICININ veya ALICI   tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün

esas alınır.

 

Mal teslimi ile hizmet ifasının birlikte yapıldığı sözleşmelerde, mal teslimine ilişkin cayma hakkı hükümleri uygulanır.

 

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin cayma hakkı süresi dolmadan, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile satıcı veya sağlayıcıya yöneltilmesi yeterlidir.

 

Cayma hakkının kullanılmasında tüketici, SATICININ web sitesinde  yer alan dilekçe örneğini kullanabileceği gibi cayma kararını bildiren açık bir beyanda da bulunabilir. SATICI, ALICININ ilettiği cayma talebinin kendilerine ulaştığının teyidini ALICIYA iletecektir.

SATICI, cayma  bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. Cayma hakkının kullanılmasını takiben, SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

 

Gönderim, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI’ya teslim edilen ürünün/ürünlerin …………… Kargo firmaları aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının ve sevk irsaliyenin ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi şeklinde gerçekleşecektir.

 

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

ATİYE PIRLANTA  A.Ş.

Adres: ……………………./ İSTANBUL

Telefon: ……………..

Faks: ……………..

Email: ……………….

ALICI, yukarıda belirtilen şekilde cayma hakkını kullanabileceği gibi, SATICI’nın “www.atiyepirlanta.com” adlı web sitesinden de cayma hakkının kullanılmasına ilişkin formu doldurup SATICI’ya ulaştırabilir.

5.2. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusunu oluşturan ürünün/ürünlerin ALICI’ya teslim edilmesinden sonra Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin “ç” bendi uyarınca, ürün ambalajının, paketinin, bandının, mührünün  ve benzeri koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde, iadesi  sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünlerle aynı yönetmeliğin 15 inci Maddesinin “e” bendi uyarınca. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 6-MÜCBİR SEBEPLER VE TESLİMİ ENGELLEYEN DİĞER HALLER

İşbu ön bilgilendirme formuna  konu ürün /ürünlerin, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen , ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, Ürün’ün toplatılması veya yayınına son verilmesi, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…), veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile işbu ön bilgilendirme formuna  konu ürünü süresi içinde teslim edemeyecek ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, işbu ön bilgilendirme formuna  konu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde iade edilir.

 

İşbu madde kapsamındaki durumların  devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu maddede anılan hallerin her hâlükârda  10 (on) gün süreyle devam etmesi durumda  taraflardan her birinin, tek taraflı olarak  tazminatsız fesih hakkı doğacaktır.

 

MADDE 7-YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığınca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın ticari merkezindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. 

 

MADDE 8 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu sözleşmenin kurulması, ifa edilmesi ve bilgilendirme/tanıtım yapılması amaçlarıyla ALICI tarafından SATICI’ya iletilen kimlik, iletişim, ödeme ve çerez bilgileri SATICI tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenecek olup; işleme amacı dışında ve yasal olarak öngörülen süreler veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edilecektir. Yasal olarak öngörülen süreler veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler dolduğunda ise geri dönülemez şekilde imha edilecektir. SATICI, ALICI’ya ait kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliği sağlamak için gereken teknik ve idari tedbirleri almakla mükelleftir.

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI

 

ALICI

 

Tarih :

 

Saat:

Ayarlar

Menu

Beğeni listesine kayıt yapmak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oturum Aç

İstek listesine kayıt yapmak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oturum Aç