Pırlanta Kolye
Pırlanta Bileklik
Atiye'nin Işıltısı

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1- TARAFLAR

1.1- SATICI

Adres :

Unvan : 

Telefon :

E-mail :

Mersis No :

VKN :

1.2 -ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı :

TCKN :

Adresi :

Telefon :

E-mail :

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 

MADDE 2-TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında

BAKAN: Ticaret Bakanı’nı

BAKANLIK: Ticaret  Bakanlığı’nı,

KANUN: 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu

YÖNETMELİK: Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)

HİZMET: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi

ALICI: İşbu sözleşmede ALICI, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğindeki TÜKETİCİ kavramına karşılık gelmekte olup, bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi

SİTE-UYGULAMA: SATICI’ya ait internet sitesini ya da mobil cihaz uygulaması

SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi ya da mobil cihazındaki uygulamadan  talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi

TARAFLAR: SATICI ve ALICI’yı

MESAFELİ SÖZLEŞME: SATICI veya SAĞLAYICI ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dahil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeleri

SÖZLEŞME: SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi

MAL: Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

 

MADDE 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin (“Sözleşme”) konusu, SATICI ’ya ait “www.atiyepirlanta.com” internet sitesi üzerinden ya da mobil cihazındaki uygulamayla SATICI tarafından satışa sunulan pırlanta ve benzeri materyallerin. ALICI ’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (beraber “Mevzuat” olarak anılacaktır.) hükümleri uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

ALICI, SATICI’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dâhil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat ve iade koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikâyet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır,  internet ya da mobil uygulama ortamına uygun şekilde SATICI tarafından bilgilendirildiğini, bu önbilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini işbu Sözleşme hükümlerince kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.atiyepirlanta.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 4-SATIŞA KONU ÜRÜN/ÜRÜNLER, ÖDEME BİLGİLERİ VE TESLİMAT

4.1. Ürünün özellikleri (cinsi ve türü, miktarı, rengi) ve KDV dahil Satış Bedeline (adet x birim fiyat) ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır.

ÜRÜN ADI CİNSİ ADET SATIŞ BEDELİ (KDV Dahil)

…………… ……… ……..-TL

Sipariş Tutarı : …….-TL

Kargo Ücreti : …….-TL

Ödeme Şekli : Kredi Kartı/EFT/Havale

4.2.Teslimat, ……. Kargo firması aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti: ………..-TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, anlaşmalı ………. Kargo aracılığı ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya “atiyepirlanta.com” alan adlı internet sitesinde ya da mobil cihazındaki uygulamada şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da kampanyayla belirlenen bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Teslimat Yapılacak Kişi/Kişiler : ………….

Teslimat Adresi : ………….

Fatura Adresi : ………….

Ürün teslimi, ALICI’ya veya işbu Sözleşmede ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden başkasına yapılmayacaktır. Teslimat esnasında, teslim almaya yetkili kişilerin kimlik ibrazı zorunludur. Bu kişiler, kimlik ibraz etmedikleri takdirde kendilerine teslimat yapılmaktan imtina edilecektir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi veya kişilere teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kişilerin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

ALICI, işbu sözleşme konusu ürün/ürünler, ALICI veya işbu sözleşmede ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere, ALICI veya ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilerden kaynaklı sebeplerle teslim edilmediği takdirde, söz konusu ürün/ürünlerin ALICI veya ALICI tarafından belirlenmiş teslim almaya yetkili kişi veya kişilere SATICI tarafından yeniden gönderimi nedeniyle oluşacak olan kargo ücretinin her halükarda kendisi tarafından ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ALICI tarafından belirtilen fatura adresinin farklı olması halinde ALICI, faturanın ilgili adrese teslimi için ek bir kargo ücreti ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. ALICI SATICI’dan yapacağı alışverişlerde SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden sitede ya da mobil cihazındaki uygulamayla belirtilen bankalara ait kredi kartları (Visa, MasterCard vb) ,banka havalesi/EFT, kapıda kredi kartı veya kapıda nakit ödeme yöntemlerinden birini kullanabilir. Ödeme yöntemi olarak Banka Havalesi/EFT seçilmiş fakat sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir.

 

MADDE 5- GENEL HÜKÜMLER

5.1. ALICI “www.atiyepirlanta.com” internet sitesinde ya da mobil cihazındaki uygulamada sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatlara ilişkin geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Sözleşmeye konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde/ürünlerinde işbu 30 (otuz) günlük yasal süre ilgili ürüne ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI, ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün/ürünlerin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Pırlanta satışlarında ürün/ürünler yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI tarafından bildirilen e-mail adresine teslim edilir.

5.3.Sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesi ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. ALICI, ürünün kargo şirketinden teslim alınması sırasında fark edilemeyecek olan hasar veya ayıpları teslim sonrası fark ederse SATICI’yı durumdan “.…………….. e-mail adresi üzerinden derhal haberdar edecektir. ALICI sözleşmeye konu ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Tüketici sıfatını haiz olmayan ALICI için geçerli olan ayıp-ihbar süreleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 23. Maddesinin 1. Fıkrasının  “c” bendi gereği; açık ayıplarda 2 (iki) gün, açık olmayan ayıplarda ise teslimden sonra 8 (sekiz) gündür.

5.4.ALICI, işbu Sözleşme çerçevesinde verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder. Kişisel bilgilerin doğruluğundan ALICI sorumludur. SATICI’nın bu bilgilerin doğru olmaması nedeniyle uğrayacağı tüm zararlardan ALICI sorumludur.

5.5.ALICI, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürünün kullanılmamış, yıkanmamış, ürüne ve ambalajına zarar verilmemiş, tahrif edilmemiş, üzerinin yazılmamış olması gerektiğini ve de  iade anında ürünü  fatura aslını ve sevk  irsaliyesiyle birlikte iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın ürün değişim taleplerinde de işbu madde hükmü uygulanır.

5.6.ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi kararı ile Tüketiciye bedel iadesine karar verilmesi durumlarda, SATICI bankaya iade bedelini tek seferde ödemektedir. ALICI, ürünü kredi kartıyla ve taksitle almış ise banka müşteriye ücret iadesini aynı taksit sayısında aylık olarak yapmaktadır.  Buna göre, müşterinin kredi kartına her ay bir taksit tutarı kadar iade bedeli yansıyacaktır. İade süresi, ALICI’nın, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitlerin sayısı kadar ay daha sürecek ve bu iadeler mevcut borçlarından düşmüş olacaktır. Kredi kartı ile alınmış ürünlerin iadesi durumunda ALICI'ya nakit para ile ücret iadesi yapılmayacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

5.7.Sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

5.8. Sözleşmeye konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının veya banka kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9.ALICI tarafından , sözleşmeye konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin bedelinin işbu mesafeli satış sözleşmesinde ve ön bilgilendirme formunda belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın “………………” e-mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10.ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca  ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri işbu mesafeli satış sözleşmesinde ve ön bilgilendirme formunda yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

5.11.ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

5.13. SATICI, dizgi ve sistem hatalarından, internet sitesine ya da mobil cihazındaki uygulamaya yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Bu hallerde ALICI, SATICI’dan herhangi hak iddiasında bulunamaz.

5.14.ALICI, www.atiyepirlanta.com web sitesi üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını ;  aksi halde ödeme iadesi, hizmeti ifa etmeme veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek, avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere her türlü masraflardan ve zarardan münhasıran sorumlu olacağını ve SATICI’yı bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.15. ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.16. www.atiyepirlanta.com” web sitesini oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran SATICI’ya aittir ve SATICI’nın yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; Sözleşme tarihinde bilinen ve Sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknik olanaklarla üretilecek veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve Sözleşme tarihinde bilinen veya ileride geliştirilecek yöntemlerle, işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

5.17. ALICI, spam, virüs, Truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile SATICI’nın internet sitesini ya da mobil uygulamayı durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.18. 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI’dan alış-veriş yapamaz. ALICI işbu sözleşmeyi okumak ve onaylamakla 18 yaşından büyük, ayırt etme gücüne sahip olduğunu ve/veya kısıtlı ergin olmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICI’nın işbu hususla ilgili yanlış bilgilendirme yapmasından dolayı SATICI’ya herhangi bir kusur atfı mümkün olmayacaktır.

5.19.ALICI ürün ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini, işbu sözleşmenin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanallarından sözlü veya yazılı şekilde SATICI'ya bildirebilir.

5.20.İşbu mesafeli satış sözleşmesinin ürün iadesine ilişkin hükümleri ürün değişimleri için de geçerlidir.

 5.21.Taraflar iş bu Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağını  kabul beyan ve taahhüt ederler.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI

6.1. ALICI, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6.2. maddesinde belirtilen istisna hariç olmak üzere sözleşmeye konu ürünün/ürünlerin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. İşbu 14 (ondört) günlük süre, malın tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde ürünü/ürünleri işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmış olmak kaydıyla SATICI’ya aşağıda detayları belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla ALICI yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. Bu bildirimin SATICI’ya ulaşmasını takiben SATICI bildirimin kendisine ulaştığına ilişkin teyit bilgisini ALICI ile paylaşacak ve bildirimin ulaşma tarihini takiben de 14 (ondört) gün içinde SATICI cayma hakkına konu ürünün/ürünlerin bedelini ödeme şekline uygun bir şekilde ALICI’ya iade edecektir. Cayma hakkının kullanılmasını takiben, SATICI malı kendisinin geri alacağına dair bir teklifte bulunmadıkça, ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği tarihten itibaren on gün (10) içinde ürünü SATICI’ya geri göndermek zorundadır.

Gönderim, gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa veya ALICI’ya teslim edilen ürünün/ürünlerin …………… Kargo firmaları (Kargo firmalarına “…………………” adresinden ulaşabilirsiniz.) aracılığı ile kargo bedeli ödemeksizin vergi mevzuatı gereğince fatura aslının ve sevk irsaliyenin ibrazı ile ALICI tarafından SATICI’ya iadesi şeklinde gerçekleşecektir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

ATİYE PIRLANTA A.Ş.

Adres: ……………………./ İSTANBUL

Telefon: ……………..

Faks: ……………..

Email: ……………….

ALICI, yukarıda belirtilen şekilde cayma hakkını kullanabileceği gibi, SATICI’nın “www.atiyepirlanta.com” adlı web sitesinden de cayma hakkının kullanılmasına ilişkin formu doldurup SATICI’ya ulaştırabilir.

6.2. İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusunu oluşturan ürünün/ürünlerin ALICI’ya teslim edilmesinden sonra Mesafeli Satış Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin 15. Maddesinin “ç” bendi uyarınca, ürün ambalajının, paketinin, bandının, mührünün  ve benzeri koruyucu unsurlarının açılmış olması halinde, kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerinde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 7-MÜCBİR SEBEPLER VE TESLİMİ ENGELLEYEN DİĞER HALLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsızlaştıran haller, mücbir sebepler (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, Ürün’ün toplatılması veya yayınına son verilmesi, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…), veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemeyecek ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir

 

İşbu madde kapsamındaki durumların devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu maddede anılan hallerin her hâlükârda 10 (on) gün süreyle devam etmesi durumda taraflardan her birinin, tek taraflı olarak tazminatsız fesih hakkı doğacaktır.

 

MADDE 8-YETKİLİ MAHKEME

Bu Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda, Ticaret Bakanlığınca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevlidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse SATICI'nın ticari merkezindeki Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine başvurabilir. 

 

MADDE 9- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

İşbu sözleşmenin kurulması, sözleşmesel edimlerin ifa edilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ve bilgilendirme yapılması amaçlarıyla ALICI tarafından SATICI’ya iletilen kimlik, iletişim ve ödeme bilgileri SATICI tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak işlenecek olup; kanunlarda öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca muhafaza edilecektir. SATICI, ALICI’ya ait kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliği sağlamak için gereken teknik ve idari tedbirleri almakla mükelleftir.

 

İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve sair ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI :

 ALICI :

Tarih :

Saat :

Ayarlar

Menu

Beğeni listesine kayıt yapmak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oturum Aç

İstek listesine kayıt yapmak için ücretsiz bir hesap oluşturun.

Oturum Aç